Hur bra är svenskt godis?


Svenskt godis, hur ter det sig i andra länder? I klippet ovan kan du se reaktionerna från britter då de testar på att äta godis från Sverige. Söker du på YouTube så kan du även se när amerikaner testar, samt en afrikansk stam!
25 Aug 2019