Vad är psykoterapi?

Att gå på psykoterapi i Malmö, det kan vara bra för att bearbeta ett eller flera problem man har. Den som har pysisk sjukdom eller problem kan må bra av att använda sig av denna behandling, men den passar även för andra. Idag finns det två vanliga grenar som används och det är den psykodynamiska terapin (PDT) respektive de terapier som utgår från den behavioristiska psykologin, främst kognitiv beteendeterapi (KBT). Men det finns en mängd olika psykoterapiformer.

Hur går psykoterapi till?

Psykoterapi kan gå till på lite olika sätt, beroende på hos vem man väljer att gå den. Men oftast så börjar man med ett så kallat bedömningssamtal. Det så att terapeuten kan skapa sig en bild av dina problem samt se över vad för behandling som kan vara önskvärd. Som patient är detta en möjlighet att kunna möta den som ska behandla dig för att känna efter om det är rätt person för dig.

Efter det så följer ett visst antal så kallade sessioner. Hur många det blir, det beror på vad det blir för behandlingstyp eller vad ni har kommit överens om. Sedan kan det även variera i hur ofta man ses, men det vanligaste är att man ses en gång per vecka. Sedan brukar sessionerna ligga på runt 45 minuter per ågng. 

När terapin är så att säga avslutad, så är det brukligt med ett så kallat uppföljningssamtal. Detta är ett bra sett att försäkra sig om att terapin har effekt över tid.

18 Mar 2022